200 éves a Himnusz

Kölcsey Ferenc 200 évvel ezelőtt, 1823 január 22-én véglegesítette a Himnusz szövegét. Ehhez a dátumhoz kötjük a vers keletkezését és egyben a Magyar Kultúra Napját is, melyet 1989 óta ünnepelünk. A művet, mint a magyar nemzet himnuszát a rendszerváltás évében kodifikálták először. Ekkor került be az új Alaptörvény szövegébe a korábbi Alkotmányból.

Amikor Kölcsey megírta a Himnuszt, mint verset, nem gondolkodott abban, hogy műfaja szerinti funkciót töltsön be, ugyanis közösségi felhasználás céljából írt művek távol álltak művészi attitűdjétől. A mű először 1828 decemberében, Kisfaludy Károly Aurora folyóiratában jelent meg. 1844-ben, pályázati keretek közt, Erkel Ferenc által nyerte el végső formáját, ekkor lett megzenésítve. E tekintetben egyedi helyet foglal el a nemzeti himnuszok sorában. A gyakorlatban más esetekben jellemzően együtt születik a dallam és a szöveg, mely közül a dallam minőségére helyeződik a hangsúly, annak jelentősége az uralkodó.

De a Himnusznak nemcsak keletkezésében, hanem utóéletében is számos egyedi vonást figyelhetünk meg. Például, hogy sehol máshol a világon, csak nálunk vált az szokássá, hogy a nemzeti himnuszt éneklik az újév első perceiben.2023-01-22